ROSA

Michele-Miarelli

1

MICHELE MIARELLI
1984

Matteo-Gentiletti

18

MATTEO GENTILETTI
2000

Giuseppe-Micoli

22

GIUSEPPE MICOLI
1992

Riccardo-Caputo

6

RICCARDO CAPUTO
1981

Felipe-Tonidandel

5

FELIPE TONIDANDEL
1990

Mauro-Canal

11

MAURO CANAL
1986

Giuliano-Fortini

7

GIULIANO FORTINI
1996

Javier-Adolfo-Salas

8

JAVIER ADOLFO SALAS
1993

Cristian-Borruto

10

CRISTIAN BORRUTO
1987

Humberto-Honorio

9

HUMBERTO HONORIO 
1983

Pablo-Taborda

14

PABLO TABORDA
1986

Garcia-Matheus

16

GARCIA MATHEUS
1997

Padilha-Goncalves-Marcelo

19

PADILHA GONCALVES MARCELO
MARCELINHO
1989

Elenilson

17

ELENILSON SOARES BRITO
1990

Marco-Borrea

15

MARCO BORREA
2000

Alessandro-Polidori

20

ALESSANDRO POLIDORI
2000